Een erkenning van de juridische status van de katholieke Kerk in Turkije is op korte termijn onmogelijk. Daarvoor moet een speciale wet worden gestemd en dat vraagt tijd. Dat de belangrijkste conclusie van de ontmoeting van Turkse katholieke kerkleiders met leden van de parlementscommissie die zich buigt over de nieuwe Turkse grondwet. De Syrisch-katholieke kerkleider Yusuf Sag zegt dat de katholieke kerkleiders geen privileges hebben gevraagd, maar slechts aandrongen op dezelfde rechten als moslims: “Het is bijzonder positief dat ook religieuze minderheden bij de voorbereiding van de nieuwe grondwet worden betrokken.” link