De Nederlandse exportwaarde naar Turkije is in de periode januari-april met 34,5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maanden in 2009. Verder zijn de buitenlandse directe investeringen (DBI) in Turkije in de afgelopen jaren stevig gestegen. Ook Nederlandse bedrijven doen hier fors aan mee. In 2009 bedroeg de waarde van de totale Nederlandse DBI in Turkije 4,3 miljard euro. In bijgevoegd stuk vindt u meer informatie over de bilaterale handelsstromen tussen Turkije en Nederland. Tevens wordt het Turkse ondernemingsklimaat in internationaal perspectief geplaatst. Tot slot vindt u een drietal SWOT-analyses op het gebied van politiek, economie en ondernemingsklimaat. Bron: NL EVD Internationaal