Na universiteiten wil de Turkse regering nu ook het Koerdisch introduceren op middelbare scholen. Door het als keuzevak te organiseren zullen kinderen in het zuid-oosten zelf kunnen beslissen of zij de taal op hoger niveau willen beheersen. Omdat het Koerdisch niet gezien wordt als een vreemde taal, zoals Engels, zal het niet aan scholen in het land verplicht worden de taal aan te bieden. Onlangs riepen ook enkele Lazen, een Georgisch volk in het noord-oosten van Turkije, op tot onderwijs in hun taal. Het is nog niet duidelijk of ook andere minderheidstalen als keuzevakken zullen kunnen worden aangeboden. Wel wil de regering te gemoed komen aan religieuze minderheden door hen de kans te geven enkel religieuze les te volgen van hun eigen stroming (tot nu zijn alle Turkse scholen verplicht alle grote stromingen te behandeld inclusief het agnosticisme) door dit ook via de keuzevakken te laten lopen.

link