Mondspoeling tijden het vasten. Vraag: Wanneer een persoon zijn mond spoelt of neusgaten wast en het water komt tot zijn keel, wat niet opzettelijk gebeurd. Maakt dit het vasten ongeldig? Antwoord: Wanneer een persoon zijn mond spoelt of neusgaten wast, en het water komt tot zijn keel, dan is het vasten van desbetreffende persoon niet ongeldig, omdat hij dat niet met opzet gedaan heeft. Allah de Verhevene zegt:”En er is geen zonde voor jullie in de fouten, die jullie daarmee (per ongeluk) hebben gemaakt, maar wel in wat jullie harten zich hebben voorgenomen” 3.