De populariteit voor neef-nicht huwelijken is onder de tweede generatie link en link sterk aan het afnemen. “We mopperen weleens over de mislukte integratie, maar veel Turkse en Marokkaanse jongeren zijn Hollandser dan we denken. Die vinden neef-nichthuwelijken ook een taboe”, aldus antropologe Edien Bartels. Zij maakt deel uit van een onderzoeksteam van de Vrij Universiteit en het VUmc Amsterdam. Het link wordt 20 november gepresenteerd op het Shaking Science-symposium (‘Wetenschap ontmoet samenleving, samenleving ontmoet wetenschap’). link