Afgelopen dinsdag is het Turkse parlement met 428 tegen 18 stemmen akkoord gegaan met een uitbreiding met een jaar van de militaire bevoegdheid om in Noord-Irak aanvallen te doen op de Koerdische bevrijdingsorganisatie PKK.
Eerder speelde zich achter gesloten deuren een debat over dit onderwerp af. Na de Amerikaanse bezetting van Irak in 2003 kwam het noordelijk gedeelte van Irak onder Koerdisch bestuur. De buurlanden klagen sindsdien dat dit gebied gebruikt wordt als uitvalsbasis voor acties van de Koerdische separatisten.
De laatste jaren zijn er veel aanvallen op Koerdische doelen in Noord Irak geweest. Vooral door Turkije, dat steunt op door de VS geleverde informatie. Maar bij gelegenheid heeft ook Iran aanvallen gedaan op Koerdische doelen in Noord Irak. Bij de Turkse acties tegen de PKK in Noord Irak ging het recentelijk vooral om artillerie aanvallen en bombardementen.
De laatste keer dat Turkije een grondaanval op de PKK deed in Noord Irak, dateert uit 2008. Honderden PKK activisten vonden toen de dood. (Bron: Turkije.blog.nl)