het moment om een brug te helpen slaan tussen een stukje Turkse en Nederlandse sportcultuur? U bent van harte uitgenodigd om een steentje aan deze interculturele brug bij te dragen. link[/SIZE]