Een 50-jarige vrouw uit Geldrop is dinsdag door de rechtbank schuldig bevonden aan het gebruik van een valse geboorteakte uit Marokko bij het inschrijven van haar zogenaamde dochter bij de gemeente Eindhoven. Ze krijgt echter geen straf, vanwege haar zorgelijke medische situatie en omdat justitie de redelijke termijn waarin een strafzaak moet zijn afgedaan heeft overschreden.

In de akte die de vrouw gebruikte, stond dat zij de moeder is van een meisje dat in 2005 in Marokko was geboren. Met de akte schreef ze het meisje in bij de gemeente en vroeg ze voor haar een paspoort aan. Uit dna-onderzoek bleek in 2007 echter dat de vrouw en haar echtgenoot niet de biologische ouders van het kind zijn.

Volgens de rechtbank in Den Bosch is de vrouw in 2005 in Marokko niet bevallen van een dochter en wist zij dus dat het meisje dat ze meenam naar Nederland niet haar biologische dochter was. Het kind is vorig jaar door de kinderrechter onder toezicht van Bureau Jeugdzorg gesteld. Van wie het dan wel is, is niet duidelijk geworden.

Haar man, die in Nederland verbleef toen het kind zou zijn geboren, verklaarde steeds ervan overtuigd te zijn geweest dat zijn vrouw zwanger was. Omdat er geen bewijs voor is dat hij wist dat ze dat niet was, sprak de rechtbank hem vrij.

De rechtbank vindt voor de vrouw een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden passend, maar komt onder meer door het 'laakbare handelen' van het OM tot een ander oordeel. Het echtpaar heeft jarenlang in onzekerheid gezeten, aldus de rechtbank.

© Novum 2013