Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De afgelopen jaren was men het meest bezorgd over omgangsvormen.47 procent van de ondervraagden geeft de Nederlandse economie een voldoende. Begin 2008 gaf nog 79 procent de economie een voldoende. Vooral lager- en middelbaar opgeleiden vinden de economie het urgentste probleem waar Nederland mee kampt. Ze maken zich vooral zorgen over hun werksituatie, dalende pensioenen en stijgende zorgkosten.De zorgen over de economie zijn even groot als in 1982. In 2002 waren mensen het minst bezorgd over de economie.Het vertrouwen in de politiek neemt af. Lag het vertrouwen in het kabinet en de Tweede Kamer vorig kwartaal nog op respectievelijk 48 en 51 procent, dit kwartaal is dat gedaald tot 39 en 45 procent.Het vertrouwen in de Europese Unie is al een aantal jaren aan het dalen: in 2008 had nog de helft van de mensen vertrouwen in Brussel, nu ligt dat percentage op 28 procent. Wel vinden meer mensen dat Nederland in de EU moet blijven dan dat er mensen zijn die willen dat Nederland uit de EU stapt.

© Novum 2013