Het Poolse parlement nam dit jaar een wet aan die de slacht van onverdoofde dieren verbiedt.


Het incident vond plaats in Bohoniki, in het oosten van Polen. De activisten probeerden te beletten dat de moslims de kelen van de onverdoofde dieren doorsneden, zoals de islamitische slachtregels voorschrijven. De moefti van Polen, Tomasz Miskiewicz, zei dat de ceremonie gewoon door zal gaan.


Sinds begin dit jaar schrijft de Poolse wet voor dat dieren eerst verdoofd moeten worden voordat ze worden geslacht. Daarnaast moet de slacht plaatsvinden in een slachthuis. De nieuwe wet staat haaks op de religieuze gebruiken van joden en moslims, en zelfs op de Poolse grondwet, die de religieuze rechten van mensen garandeert.

© Novum 2013