De vrijlating van de pelgrims en de piloten was onderdeel van een overeenkomst waarbij diverse landen in het Midden-Oosten betrokken waren. 
De Libanese pelgrims werden door duizenden mensen verwelkomd in Beiroet. Ondertussen landde in het Turkse Istanbul een toestel met de twee piloten van Turkish Airlines. Zij werden opgewacht door de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan. 
De kwestie begon anderhalf jaar geleden met de ontvoering van de pelgrims door Syrische rebellen. De pelgrims werden ontvoerd terwijl ze onderweg waren van Iran naar Libanon via Turkije en Syrië. De rebellen eisten dat strijders van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah niet langer mee zouden vechten aan de kant van het Syrische regime in de burgeroorlog in het land. Later versoepelden ze hun eisen en vroegen ze om vrijlating van enkele vrouwen die werden vastgehouden door het sjiitische regime in Damascus. 
De ontvoering van de pelgrims zette een reeks ontvoeringen in gang in Libanon. Sjiieten, die de Syrische president Bashar Assad steunen, ontvoerden onder andere de twee Turkse piloten. Daarmee hoopten ze Turkije, dat aan de kant van de Syrische rebellen staat, onder druk te zetten om te helpen de pelgrims vrij te krijgen. 
De Libanese, Turkse en Syrische autoriteiten wilden weinig kwijt over de vrijlatingen, maar het lijkt erop dat er bemiddeld is door de Golfstaat Qatar, dat de Syrische rebellen steunt. Ook zouden Palestijnse regeringsfunctionarissen hebben bemiddeld. Het is niet duidelijk of ook de vrouwen die door het Syrische regime werden vastgehouden zijn vrijgelaten, zoals de Syrische rebellen hadden gevraagd. 
De ontvoeringen maken nog eens duidelijk dat de burgeroorlog in Syrië gevolgen heeft voor het hele Midden-Oosten. 
© Novu 2013